Құқықтану


Мамандық: 04210100 -  Құқықтану
Біліктілік:   4S04210101 - Заңгер

Колледж түлегі -
     - гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың негізіне ие;
     - алынған білімді кәсіби және басқа қызметте пайдалана алады;
     - Қазақстан Республикасының Конституциясының негіздерін, адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды біледі; ойлау мәдениетіне ие, мемлекеттік тілдің мемлекеттік тілді және орыс тілін біледі;
     - кәсіби лексиканы дұрыс пайдаланады;
     - компьютерлік ақпаратты өңдеуді жүргізе алады.              

Кәсіптік қызмет объектілері:
     - соттар, сот орындаушыларының департаменттері,
     - нотариустар, салық органдары,
     - әділет бөлімдері,
     - ішкі істер және прокуратура органдары,
     - жергілікті және әкімшілік органдары,
     - кәсіпорындар,
     - мекемелер,
     - қоғамдық бірлестіктері.

Сонымен қатар, олар соттардың хатшылары, сот отырысының хатшылары, сот приставтары, бөлім инспекторлары, паспорттық қызметкерлер, кеңсе басшылары, арнаулы кітапханалардың кодификаторлары, адвокаттар, юрист-талапкерлер және т.б. болып жұмыс жасайды. 

Колледж түлектеріне оқуды жалғастыру мүмкіндігі:
     - жоғары кәсіптік оқу орындарында қысқартылған оқу бағдарламасымен оқу;
     - дағдыларды дамыту үшін тиісті министрліктер мен ведомстволардың оқу-әдістемелік орталықтарында оқу.

Колледжде білім алу кезеңінде студенттер жалпы орта білім беру пәндері бойынша және арнайы пәндер оқиды:
     - мәдениеттану; философия негіздері;
     - экономиканың негіздері;
     - саясаттану және әлеуметтану негіздері;
     - мемлекет пен құқық теориясының негіздері;
     - Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы;
     - Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары;
     - Конституциялық құқық; әкімшілік құқық; экологиялық құқық;
     - қаржы құқығы;
     - салық заңнамасы;
     - мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу;
     - адвокаттың кәсіби қызметінде этика және психология;
     - құқықтық ақпаратты автоматтандырылған өңдеу;
     - азаматтық құқық; азаматтық іс жүргізу құқығы;
     - еңбек құқығы және әлеуметтік қорғау құқығы;
     - қылмыстық құқық;
     - қылмыстық іс жүргізу құқығы;
     - нотариаттық куәландыру;
     - сот сараптамасының негіздері;
     - сот ісін жүргізу;
     - атқарушы заң;
     - құқықтық статистика, сот риторикасы, жазбаша сөйлеу мәдениеті.

Студенттер кәсіби тәжірибеде практикалық білім алады.

"АЛМА" холдингінің білім беру сатысы

Байланыз

Студенттер біз туралы