Аударма ісі


Мамандығы: 02310100-Аударма ісі (түрлері бойынша)*

Біліктілігі: 4s02310101-Аудармашы

Аударма ісінің маманы кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

  • аударма (әртүрлі жанрлық мәтіндер мен құжаттардың жазбаша аудармасы, келіссөздердің, халықаралық кездесулер мен конференциялардың ауызша аудармасы),
  • ұйымдастырушылық (әр түрлі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, кәсіби және қоғамдық ұйымдар құру),
  • -өндірістік-басқарушылық (отандық, шетелдік және бірлескен кәсіпорындар мен ұйымдардың тиісті бөлімшелерінде басқару және/немесе кәсіби міндеттерді (әр түрлі аударма түрлерін) орындау)),
  • ақпараттық-аналитикалық (әлеуметтік-саяси талдауды жүзеге асыру, іскерлік хат-хабарларды, есептерді, шолуларды, жағдайды болжау, аудармаларды редакциялау),
  • ғылыми-зерттеу (практикалық материалдарды жинау және өңдеу, аударма ісі және мәдениетаралық коммуникация мәселелері бойынша баяндамалар мен мақалалар дайындау).

Аударма ісі бойынша түлектер лауазымда жұмыс істей алады:

  • аудармашы-референт,
  • аударма редакторы.

Колледж түлектерінің білімін жалғастыру мүмкіндігі:

  • жоғары кәсіптік оқу орындарында ұқсас мамандықтар бойынша қысқартылған оқу мерзімімен.

Студенттер алған білімдерін кәсіби тәжірибеде бекітеді.

"АЛМА" холдингінің білім беру сатысы

Байланыз

Студенттер біз туралы