Ақпараттық жүйелер


Мамандық: 1305000-Ақпараттық жүйелер (қолдану аясы бойынша)
Біліктілік: 1305033  – Техник

Халықаралық Бизнес Академиясының колледжінің түлегі:
     - гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың негізіне ие;
     - алған білімін кәсіби және басқа қызметте пайдалана алады;
     - оның кәсіби қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерінің негіздерін, адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларын біледі;
     - ойлау мәдениетін, мемлекеттік тілді және орыс тілін  біледі;
     - математикалық модельдерді қолдану, ақпараттық желілерді пайдалану, реттеу және қызмет көрсету, ақпараттарды рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау, құралдарды және әдістерді пайдалану туралы, қаржылық және статистикалық есеп беру есептерін құрастыру бойынша практикалық дағдыларға ие;
     - қызметкердің ресми рөлі шеңберіндегі іскерлік қатынастардың психологиясы мен этикасын біледі.

Кәсіби қызметтің объектілері:
     - ақпараттық жүйелердегі қаржылық және несие ақпараттары;
     - техникалық ақпарат;
     - жеке капитал;
     - мүлік; жоспарлау;
     - кәсіпорындарда, оқу орындарында, фирмаларда және т.б. ақпараттық жүйелерді ұстау жөніндегі жұмыс.

Колледж түлектеріне оқуды жалғастыру мүмкіндігі:
     - жоғары кәсіптік оқу орындарында қысқартылған оқу бағдарламасымен оқу;
     - дағдыларды дамыту үшін тиісті министрліктер мен ведомстволардың оқу-әдістемелік орталықтарында оқу.

Колледжде білім алу кезеңінде студенттер орта және арнайы пәндерді оқиды:
     - мәдениеттану;
     - философия негіздері;
     - экономиканың негіздері;
     - саясаттану және әлеуметтану негіздері;
     - заң негіздері;
     - экономикалық теория негіздері;
     - жалпы статистика теориясы;
     - мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу;
     - басқару және маркетинг негіздері;
     - жоғары математика негіздері;
     - математикалық программалау элементтері, бухгалтерлік теория;
     - экономикалық ақпарат және ақпараттық технологиялар;
     - техникалық құралдар кешені;
     - операциялық жүйелер мен жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету;
     - компьютерлік графика;
     - ақпараттық ресурстар және компьютерлік желілер, ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қауіпсіздік;
     - бағдарламалау.

Студенттер кәсіби тәжірибеде практикалық білім алады.

"АЛМА" холдингінің білім беру сатысы

Байланыз

Студенттер біз туралы